Vi nærmer oss den medlemsmassen som vi mener er riktig i disse dager, samt hvor vi vet vi kan gi alle god service og resultater. Ventetiden er kun ca. en uke, så ta turen ned når du har anledning. Hold av plass ved å;

Last ned et verdibevis og send oss en e-post til post@fitnessxpress.no

Tradisjonell reklame, samt dyre Google og Facebook annonser vil aldri kunne bli en kostnadseffektiv rekrutteringskilde for et treningssenter tilhørende nærområdet Helsfyr, Valle, Ulven, Teisen, Hovinbyen, Etterstad, Valle, Solvang, Løren, Bryn, Økern, Ensjø, og Lille Tøyen.

FitnessXpress er et treningssenter som først og fremst rekruttere nye medlemmer etter anbefalinger fra medlemmer. Den tradisjonelle “jungeltelegrafen” er derfor meget viktig for oss. Dette tror vi også skaper bedre atmosfære og trivsel i senteret.

Vi ønsker et senter som;

  • primært rekruttert gjennom venner og bekjente. Derfor er tips og verving fra deg superviktig
  • har kort venteliste for nye medlemmer
  • har høy kvalitet og god kundeservice.